Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rady Miejskiej w Wołominie

Skład osobowy:

1. Teresa Broch - Przewodnicząca Komisji

2. Paweł Kocik - Sekretarz Komisji

3. Edyta Babicka

4. Krzysztof Rembelski