Komisja Kultury i Sportu

Rady Miejskiej w Wołominie

Skład osobowy:

1. Aneta  Adamus

2.

3. Marcin Godlewski

4. Andrzej  Fuśnik

5. Wojciech Plichta- Przewodniczący  Komisji

6. Stanisław Dol

7. Piotr Sikorski