Komisja Edukacji

Rady Miejskiej w Wołominie

 

Skład osobowy:

1. Aneta Adamus - Wiceprzewodnicząca Komisji

2. Karol Cudny - Przewodniczący Komisji

3. Beata Gomse

4. Robert  Kobus

5. Agnieszka Koza

6. Katarzyna  Pazio

7. Paweł Kocik - Sekretarz  Komisji