Komisja Bezpieczeństwa

Rady Miejskiej w Wołominie

 

Skład osobowy:

1.

2. Robert Kobus - Wiceprzewodniczący Komisji

3. Agnieszka Koza

4. Janusz Mirowski

5. Wojciech Plichta

6. Piotr Sikorski - Przewodniczacy Komisji

7. Magdalena  Zych