W sprawie:
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data uchwały:
2019-01-24

Numer uchwały:
IV-3/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego