W sprawie:
przejęcia zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej od Gminy Wołomin

Data uchwały:
2019-01-24

Numer uchwały:
IV-10/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia