W sprawie:
zmiany uchwały dot.gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019

Data uchwały:
2019-02-20

Numer uchwały:
V-18/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia