W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie między ulicami 6-go Września, Wileńską, Nowowiejską i Żelazną - część B

Data uchwały:
2019-03-28

Numer uchwały:
VI-30/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego