W sprawie:
nadania nazwy ulicy w Lipinkach - ul. Szafirowa

Data uchwały:
2019-03-28

Numer uchwały:
VI-32/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego