W sprawie:
zmiany uchwały Nr LVII-128/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r.

Data uchwały:
2019-05-06

Numer uchwały:
VII-55/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego