Przewodniczący Zarządu Osiedla :

MAŁGORZATA PRAWDZIC-SZCZAWIŃSKA

Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla :

MONIKA  OSTASZEWSKA

 

Członekowie Zarządu Osiedla :

ELŻBIETA  BUDKIEWICZ

        MONIKA  GODLEWSKA  

     AGATA  NISKA