Białek Bogdan

Budkiewicz Elżbieta /członek Zarządu/

Budkiewicz Łukasz

Dunin-Wąsowicz Michał

Godlewska Monika /członek Zarządu/

Niegowska Marta

Nikonowicz Michał

Niska Agata /członek Zarządu/

Ostaszewska Monika /Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla/

Ostaszewski Tomasz

Prawdzic-Szczawińska Małgorzata /Przewodnicząca Rady Osiedla/

Tabor Waldemar

Wasilewski Robert

Woźniak Jan

Woźnik Milena