W sprawie:
zaciągnięcia w 2020 roku długoterminowej pożyczki Jessica 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Data uchwały:
2019-05-30

Numer uchwały:
VIII-60/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia