W sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie za 2018 rok.

Data uchwały:
2019-05-30

Numer uchwały:
VIII-68/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia