W sprawie:
przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie liceum ogólnokształcące

Data uchwały:
2019-05-30

Numer uchwały:
VIII-71/2019

Podjęta przez:
Radę MIejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 wrzesnia 2019 roku.