W sprawie:
udzielenia Burmistrzowi Wołomina wotum zaufania

Data uchwały:
2019-06-24

Numer uchwały:
IX-79/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia