W sprawie:
udzielenia Burmistrzowi Wołomina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2018 rok.

Data uchwały:
2019-06-24

Numer uchwały:
IX-81/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia