W sprawie:
powołania Skarbnika Gminy Wołomin

Data uchwały:
2019-09-02

Numer uchwały:
XI-102/2019

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia