W sprawie:
przyznania Medalu "Zasłużony dla Wołomina" - Fundacji "ODA" reprezentowanej przez Panią Danutę Michalik

Data uchwały:
2019-09-19

Numer uchwały:
XII-113/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia