W sprawie:
zmiany uchwały Nr VI-58/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Data uchwały:
2019-09-19

Numer uchwały:
XII-114/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia