W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2019-2034

Data uchwały:
2019-09-19

Numer uchwały:
XII-118/2019

Podjęta przez:
Radę MIejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia