W sprawie:
rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wołominie

Data uchwały:
2019-09-19

Numer uchwały:
XII-125/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia