W sprawie:
powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników

Data uchwały:
2019-09-19

Numer uchwały:
XII-134/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia