W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2019-2034

Data uchwały:
2019-11-26

Numer uchwały:
XV-169/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia