W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin

Data uchwały:
2019-11-26

Numer uchwały:
XV-178/2019

Podjęta przez:
Rade Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2020 r. z wyjątkiem § 1 ust.12, który w chodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego