W sprawie:
określenia terminu, czestotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data uchwały:
2019-11-26

Numer uchwały:
XV-180/2019

Podjęta przez:
Rade miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020r.