W sprawie:
uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020

Data uchwały:
2019-12-17

Numer uchwały:
XVI-189/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia o obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województawa Mazowieckiego