W sprawie:
uznania sie za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi

Data uchwały:
2019-12-17

Numer uchwały:
XVI-199/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia