W sprawie:
sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020

Data uchwały:
2020-02-24

Numer uchwały:
XVIII-25-2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego