W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2020-2034

Data uchwały:
2020-02-24

Numer uchwały:
XVIII-26/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia