Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
BIP - Gmina Wołomin

Kolorowy pasek

XX sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2018-2023

XX Sesja Rady Miejskiej w Wołominie odbyła się w dniu 28 maja 2020 roku

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad;

2. Wybór sekretarza obrad;

3. Wniosek Burmistrza Wołomina o wprowadzenie do porzadku obrad projektu uchwaly w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie propozycji uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku poprzez nadanie drodze ekspresowej S8 nazwy "Aleja Bitwy Warszawskiej 1920" na terenie powiatu wołomińskiego;

4. Wniosek Burmistrza Wołomina o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwaly w sprawie pozytywnego zaopiniowania działań Burmistrza Wołomina dotyczący zawarcia ugody;

5. Wniosek Burmistrza Wołomina o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwaLy w sprawie dofinansowania zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia publicznego;

6. Wniosek Burmistrza Wołomina o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego

7. Wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie o rozszerzenie porządku obrad;

8. Wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie o wprowadzenie do porzadku obrad projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

9. Wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie o wprowadzenie do porzadku obrad projektu uchwały w sprawie uzupełnienia skałdu osobowego Komisji Edukacji;

10. Wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołominie o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie;

11. Przyjęcie porządku obrad;

12. Wniosek o nieczytanie projektów uchwał;

13. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały Nr XXXVIII-56/2014 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

2) zmiany uchwały Nr XI-107/2015 z dnia 17 września 2015 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

3) zmiany uchwały Nr L-49/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

4) zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2020;

5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2020-2034;

6) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

7) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wołomin;

8) uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach osób bezdomnych;

9) przyjęcia programu wspierania rodziny;

10) nadania nazwy rondu;

11) numeracji porządkowej nieruchomości we wsi Ossów;

12) zamiany nieruchomości;

13) nabycia nieruchomości;

14) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;

15) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;

16) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;

17) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;

18) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;

19) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;

20) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;

21) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;

22) wyrażenia zgody na najem nieruchomości;

23) wyrażenia zgody na najem nieruchomości;

24) wyrażenia zgody na najem nieruchomości;

25) wyrażenia zgody na najem nieruchomości;

26) wyrażenia zgody na najem nieruchomości;

27) wyrażenia zgody na najem nieruchomości;

28) wyrażenia zgody na najem nieruchomości;

29) wyrażenia zgody na najem nieruchomości;

30) wyrażenia zgody na najem nieruchomości;

31) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości;

32) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego;

33) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2020 r.

34) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wołomin na rok szkolny 2019/2020

35) uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV-182/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2019r.;

36) zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPTU SPZOZ w Wołominie za 2019 rok;

37) zatwierdzenia sprawozdania finansowego MSP ZOZ NR 1 w Wołominie za 2019 rok;

38) zatwierdzenia sprawozdania finansowego MSP ZOZ NR 2 w Wołominie za 2019 rok;

39) wyrażenia woli dotyczącej realizacji Społecznych Wniosków do Budżetu Gminy Wołomin 2020/2021

40) wyrażenia woli przystąpienia do aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wołomin na lata 2012-2027";

41) zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie Gminy Wołomin;

42) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

43) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku;

44) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

45) wprowadzenia na terenie Gminy Wołomin opłaty targowej, określenie wysokości tej opłaty oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa;

46) przyjęcia stanowiska w sprawie propozycji uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 poprzez nadanie drodze ekspresowej S8 nazwy "Aleja Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920" na terenie powiatu wołomińskiego;

47) pozytywnego zaopiniowania działań Burmistrza Wołomina dotyczących zawarcia ugody;

48) dofinansowania zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia;

49) uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji;

50) uzupełnienia składu osobowego Komisji Edukacji;

51) uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie;

52) rozpatrzenia ponownej skargi;

53) rozpatrzenia ponownej skargi;

54) rozpatrzenia skargi;

55) rozpatrzenia skargi;

56) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi;

57) uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi;

58) rozpatrzenia wniosku;

59) rozpatrzenia wniosku;

60) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wołomin na rok szkolny 2019/2020 (wraz z poprawką)

14. Ocena zasobów OPS

15. Zamknięcie obrad;

Wyniki głosowań oraz transmisję można zobaczyń na stronie internetowej:

http://wolomin.esesja.pl/

Załączniki

KLAUZULA INFORMACYJNA - TRANSMISJA SESJI II (45.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20'28-05- protokół (243kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Elżbieta Żak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Żak
Data wprowadzenia:2020-05-28 19:52:50
Opublikował:Elżbieta Żak
Data publikacji:2020-05-28 19:54:54
Ostatnia zmiana:2020-07-02 15:06:26
Ilość wyświetleń:196

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij