W sprawie:
aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wołomin"

Data uchwały:
2020-09-14

Numer uchwały:
XXIII-132/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia