W sprawie:
pozyrtywnego zaopiniowania działań Burmistrza Wołomina mających na celu upamiętnienie miejsca śmierci ksiedza Ignacego Skorupki

Data uchwały:
2020-09-14

Numer uchwały:
XXIII-134/2020

Podjęta przez:
Rade Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia