W sprawie:
w sprawie zbycia nieruchomości

Data uchwały:
2020-10-22

Numer uchwały:
XXIV-155/2020

Podjęta przez:
Rade Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia