W sprawie:
przyjęcia programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Data uchwały:
2020-10-22

Numer uchwały:
XXIV-156/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
2020-10-26