W sprawie:
ustalenia wysokości diet radnych z uwzględnieniem pełnionech funkcji w Radzie Miejskiej w Wołominie

Data uchwały:
2020-10-22

Numer uchwały:
XXIV-157/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego