Data posiedzenia:
2020-11-26

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad;
2. Wybór sekretarza obrad;
3. Ustalenie porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 października 2020 r;.
5. Informacja Komisji Rady o pracy między sesjami;
6. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wołominie;

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
(1) zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2020 rok; 
(2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035;
(3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok;
(4) przyjęcia od Gminy Radzymin zadania publicznego;
(5) przyjęcia od Miasta Zielonka zadania publicznego;
(6) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;
(7) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;
(8) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;
(9) wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego;
(10) zmiany uchwały Nr VIII-63/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin;
(11) zmiany uchwały nr LVII-140/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie usytuowania na terenie gminy Wołomin, maksymalnej liczby zezwoleń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
(12) zmiany uchwały nr LVII-141/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie usytuowania na terenie miasta i gminy Wołomin, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


8. Informacje Burmistrza o pracy w okresie między sesjami;
9. Informacja o złożonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach radnych.
10. Informacje Przewodniczącego Rady i sprawy bieżące;
11. Zamknięcie obrad.


Uwagi:
Wyniki głosowań oraz nagranie z posiedzenia dostępne są na stronie internetowej: http://wolomin.esesja.pl/posiedzenie/f72844ac-5f87-4