W sprawie:
wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego

Data uchwały:
2020-11-26

Numer uchwały:
XXV-167/2020

Podjęta przez:
Rade Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia