W sprawie:
zmiany uchwały Nr VIII-63/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad finansowania ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza na terenie Gminy Wołomin

Data uchwały:
2020-11-26

Numer uchwały:
XXV-168/2020

Podjęta przez:
Radę miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego