W sprawie:
zmiany uchwały nr LVII-140/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie usytuowania na terenie gminy Wołomin, maksymalnej liczby zezwoleń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Data uchwały:
2020-11-26

Numer uchwały:
XXV-169/2020

Podjęta przez:
Radę miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Mazowieckiego