Na podstawie umowy zawartej z gminą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, punktów PSZOK oraz aptek zlokalizowanych na terenie gminy Wołomin odbiera Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o. o. ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin.