Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie