W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2022-2038

Data uchwały:
2022-09-23

Numer uchwały:
LIV-126/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia