W sprawie:
uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2011 - 2032

Data uchwały:
2011-02-02

Numer uchwały:
III-2/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia