W sprawie:
III-6/2011 w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 11.

Data uchwały:
2011-02-02

Numer uchwały:
III-6/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia