W sprawie:
Zmiany składu osobowego Rady Społecznej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie z siedzibą przy ul. Wileńskiej 74 z filią w Zagościńcu przy ul. Kolejowej 17

Data uchwały:
2011-02-02

Numer uchwały:
III-7/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjecia