W sprawie:
powołania Rady Społecznej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie z siedzibą przy ul. Powstańców 12

Data uchwały:
2011-02-02

Numer uchwały:
III-8/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia