W sprawie:
przystąpienia Gminy Wołomin do dalszej realizacji projektu systemowego "Wołomińskie szanse-powrót do aktywności" w roku 2011 w ramach Priorytetu VII Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Data uchwały:
2011-03-24

Numer uchwały:
IV-14/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia