W sprawie:
zmian w statutach jednostek pomocniczych Gminy Wołomin

Data uchwały:
2011-03-24

Numer uchwały:
IV-23/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Ogłoszona w Dz. Urz..Woj. Maz. Nr 45 z dn. 28.03.2011 r. poz. 1498