W sprawie:
powierzenia uprawnień Burmistrzowi Wołomina do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

Data uchwały:
2011-03-24

Numer uchwały:
IV-35/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia